• Renginiai

  2017 spalio mėn.
  P A T K P Š S
  « Rgs   Lap »
   1
  2345678
  9101112131415
  16171819202122
  23242526272829
  3031  
 • Informacija

  Profesinis bakalauras

  Kauno kolegija turi teisę sėkmingai baigusiems studijas teikti profesinio bakalauro kvalifikacinį laipsnį (2007 m. vasario 2 d. įsakymas numeris: ISAK-157) .

  Profesinis bakalauras – tai toks laipsnis, kuris suteikiamas asmeniui, baigusiam nuosekliųjų neuniversitetinių studijų programą aukštojoje mokykloje. Tokiu pat terminu taip pat vadinamas asmuo, turintis profesinio bakalauro kvalifikacinį laipsnį.

  Profesinio bakalauro diplomai jau seniai pripažįstami daugelyje Europos valstybių, todėl, įteisinus profesinį bakalaurą, Lietuvos aukštojo mokslo sistema labiau tenkina Bolonijos proceso reikalavimus, o kolegijos absolventai turi aiškesnes studijų tęstinumo ir karjeros galimybes bendroje Europos aukštojo mokslo erdvėje.

  Profesinio bakalauro kvalifikacinį laipsnį žymintis diplomas sėkmingai baigusiems studijų programą gali būti išduodamas tik tos aukštosios mokyklos, kurios veiklą Studijų kokybės vertinimo centras įvertino teigiamai. Kauno kolegijos veiklą Studijų kokybės vertinimo centras įvertino palankiai dar 2005 metais.

  Konkursinis balas

  Priėmimo konkursinio balo sandaroje naudojami trijų mokomųjų dalykų brandos egzaminų (valstybinių arba mokyklinių) įvertinimai ir ketvirto dalyko, nesikartojančio su dalykais, kurie įvertinami per brandos egzaminą, metinis pažymys. Meno srityje vietoje pagrindinio dalyko imamas stojamojo egzamino įvertinimas.

  Priėmimas į Kauno kolegiją 2013 m. Konkursinio balo sandara

  Studijų programos arba programų grupės

  Brandos ir stojamieji (pabraukti) egzaminai

  Egzaminų pažymių svertiniai koeficientai

  Mokomasis dalykas (metinis pažymys)

  Metinio pažymio svertinis koeficientas

  Bendrosios praktikos slauga

  Akušerija

  Kineziterapija

  Ergoterapija

  Dantų technologija2* 

  Burnos higiena

  Odontologinė priežiūra

  Farmakotechnika

  Kosmetologija

  Biomedicinos diagnostika

  biologija

  chemija

  lietuvių kalba ir literatūra

  0,4

  0,2

  0,2

  matematika

  0,2

  Agroverslų technologijos

  Viešasis maitinimas

  biologija

  matematika

  lietuvių kalba ir literatūra

  0,4

  0,2

  0,2

  užsienio kalba

  0,2

  Verslo anglų kalba

  Anglų ir kitos užsienio kalbos  pedagogika4*

  užsienio kalba

  lietuvių kalba ir literatūra

  istorija

  0,4

  0,2

  0,2

  kita užsie   nio arba gimtoji kalba1*

  0,2

  Dailės pedagogika3*4*

  stojamasis egzaminas 

  lietuvių kalba ir literatūra

  0,6

  0,2

  užsienio kalba

  0,2

  Dizainas3* 

  Aprangos dizainas3* 

  Dekoratyvinė plastika3*

  Dailės kūrinių restaura vi mas ir konservavimas3* Įvaizdžio dizainas3*

  Fotografija3*

  stojamasis egzaminas 

  lietuvių kalba ir literatūra

  0,7

  0,2

  užsienio kalba

  0,1

  Teisė

  Socialinis darbas

  istorija

  lietuvių kalba ir literatūra

  užsienio kalba

  0,4

  0,2

  0,2

  matematika

  0,2

  Buhalterinė apskaita

  Finansai

  Įstaigų ir įmonių administravimas

  Maisto pramonės verslo vadyba

  Prekybos vadyba

  Sporto vadyba

  Turizmo ir viešbučių vadyba

  Verslo vadyba

  matematika

  lietuvių kalba ir literatūra

  istorija

  0,4

  0,2

  0,2

  užsienio kalba

  0,2

  Socialinė pedagogika4* 

  Ikimokyklinis ugdymas4*

  istorija

  lietuvių kalba ir literatūra

  užsienio kalba

  0,4

  0,2

  0,2

  matematika

  0,2

  Automatinis valdymas

  Baldų ir medienos dirbinių gamyba

  Interjero elementų konstravimas ir gamyba Leidybos ir spaudos technologijos

  Želdiniai ir jų dizainas

  Želdinamų teritorijų inžinerija

  matematika

  fizika

  lietuvių kalba ir literatūra

  0,4

  0,2

  0,2

  užsienio kalba

  0,2

  Kompiuterinių tinklų administravimas

  Multimedijos technologija

  matematika

  informa ci nės technologijos

  lietuvių kalba ir literatūra

  0,4

  0,2

  0,2

  užsienio kalba

  0,2

  Geodezija

  Nekilnojamojo turto matavimų inžinerija

  matematika

  chemija arba fizika1* 

  lietuvių kalba ir literatūra

  0,4

  0,2

  0,2

  užsienio kalba

  0,2

  Maisto technologija

  Maisto sauga

  matematika

  chemija

  lietuvių kalba ir literatūra

  0,4

  0,2

  0,2

  užsienio kalba

  0,2

   

   

  1* – į konkursinį balą įskaičiuojamas stojančiajam palankiausias variantas;  

  2* –  pasirinkus šią studijų programą laikomas manualinių gebėjimų patikrinimo testas. Gavusieji testo įvertinima „neįskaityta“ konkurse nedalyvauja. Patikrinimas vyks  Sveikatos priežiūros fakultete (K. Petrausko g. 15), dantų technologijos laboratorijoje. Manualinių gebėjimų egzamino metu stojantieji atlieka dvi užduotis: pagal pateiktą modelį iš gipso ruošinio išdrožia danties vainiko kopiją, iš vielos išlenkia pateikto piešinio kopiją. Egzaminas skirtas įvertinti stojančiojo gebėjimus stebint   atlikti  pateiktų formų kopijas.

  3*- stojamasis egzaminas į šias studijų programas laikomas LAMA BPO nustatyta tvarka.

  4* – stojantieji, pasirinkę Anglų ir kitos užsienio kalbos pedagogiką, Dailės pedagogiką, Socialinę pedagogiką ir Ikimokyklinį ugdymą, turės laikyti motyvacinį testą LAMA BPO nustatyta tvarka.

   

  Perskaičiuojant konkursinių mokomųjų dalykų brandos egzaminų ir metinius pažymius laikomasi lentelėje pateiktų taisyklių:

  Pažymys

     

  Perskaičiuotas pažymys

  Brandos egzamino

  valstybinio

  (EV)

  EV /10 + 13

   

  mokyklinio

  (EM)

  EM + 3

   

  S arba A lygio

  (EA)

  EA + 4

   

  B lygio

  (EB)

  EB + 3

  Metinis

  tikslinio kurso (T) arba S lygio

  (MT)

  MT + 2

   

  išplėstinio kurso arba A lygio

  (MA)

  MA + 1

   

  bendrojo kurso (B) arba B lygio

  (MB)

  MB + 0

  2010, 2011 ir 2012 metais vidurinį išsilavinimą Lietuvoje įgiję asmenys gali pretenduoti į valstybės finansuojamas studijų vietas, jeigu jų mokymosi rezultatai yra ne žemesni už Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. gruodžio 20 d. įsakymu Nr. V-2485 „Dėl asmenų, pretenduojančių į valstybės finansuojamas pirmos pakopos ir vientisųjų studijų vietas, mokymosi rezultatų minimalių rodiklių nustatymo“ nustatytus minimalius rodiklius stojantiesiems į valstybės finansuojamas studijų vietas. Asmenys, vidurinį išsilavinimą įgiję 2011 ir 2012 metais, turi būti išlaikę: du valstybinius brandos egzaminus arba vieną valstybinį brandos egzaminą ir baigiamąjį kvalifikacijos egzaminą, jeigu pretenduoja į visų studijų sričių programas.

  Konkursinio balo skaičiavimas

  Konkursinį balą sudaro trys dalys: brandos egzaminų pažymių (stojamojo egzamino pažymio), padaugintų iš svertinių koeficientų, suma; metinio pažymio, padauginto iš svertinio koeficiento; papildomi balai.

  Konkursinis balas (KB) apskaičiuojamas susumavus perskaičiuotų pažymių ir svertinių koeficientų sandaugas bei pridėjus papildomus balus, t.y.:

  konkursinio_balo_skaiciavimas

  • kur Ei – i-ojo brandos egzamino pažymys (perskaičiuotas) arba stojamojo egzamino pažymys;
  • Ki – i-ojo brandos arba stojamojo egzamino pažymio svertinis koeficientas;
  • n – brandos arba stojamųjų egzaminų, iš kurių pažymių formuojamas konkursinis balas, skaičius;
  • M – mokomojo dalyko metinis pažymys (perskaičiuotas);
  • Km – mokomojo dalyko metinio pažymio svertinis koeficientas;
  • PB – papildomi balai.

  Dalykų pažymių perskaičiavimo principai, asmenų, baigusių vidurinio ugdymo programą iki 2009 metų bei papildomų balų skyrimo tvarka nurodyta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. gruodžio mėn. 20 d. įsakyme Nr. V-2486 „Dėl geriausiai vidurinio ugdymo programą baigusiųjų eilės sudarymo 2012 metais tvarkos aprašo patvirtinimo“ įsakyme ir jo prieduose.

  Pasidalinkite savo nuomone:

  Turite pastebėjimų? Pasiūlymų?
  Norite išsakyti savo nuomonę ar pranešti apie įvykį?
  Rašykite mums.

  CAPTCHA vaizdas